Om företaget

Tinnerbäcken Ventilation AB grundades 2020 av Andreas Karlsson som även är ensam ägare av bolaget. Det är ett lokalt förankrat företag med säte i Linköping. Verksamhetsområdet är Östergötland med omnejd men även andra orter där kunderna bedriver sin verksamhet. Andreas har lång erfarenhet i branschen och har genom åren byggt upp goda relationer med kunder, leverantörer och andra samarbetspartners.

Affärsidé

Med ett personligt bemötande erbjuder vi de tjänster ni har behov av. På ett kostnadseffektivt sätt hjälper vi er att uppfylla de myndighetskrav som råder inom arbetsområdet utan att göra avkall på inomhusmiljön.

Klimat

Att minska klimatpåverkan är en viktig del i vårt arbete. Vi ser det som en självklarhet att förvalta naturens resurser åt kommande generationer.

Det gör vi genom att:

  • Samordna leveranser och transporter
  • Väljer material, redskap och arbetsmetoder med minsta möjliga påverkan
  • I största möjliga mån källsortera vårt avfall som ändå uppstår i arbetet

Vi strävar efter att alltid följa de föreskrifter och lagar angående miljöhantering inom vårt arbetsområde. För att göra det håller vi oss uppdaterade inom ny teknik och fortbildning.

Kontinuerligt miljöarbete görs även genom att energieffektivisera och driftoptimera kunders anläggningar för att minska deras energiförbrukningar och klimatpåverkan.