Våra tjänster

Vi utför alla förekommande typer av ventilationsarbeten men är främst experter inom OVK, Luftflödeskontroller och Injustering av ventilationssystem. Vi åtar oss uppdrag för att ni som fastighetsägare och arbetsgivare skall känna er trygga i att gällande myndighetskrav inom arbetsområdet upprätthålls. Med täta serviceintervall kan vi bidra med att minimera ert underhållskonto och förekomma uppkomsten av akuta fel. Vi kan även göra analyser om det finns behov av att byta ventilationsutrustning till mer energieffektiv sådan med senaste tekniken med anledning av miljön och driftsäkerhet. Kontakta oss gärna för förslag på Serviceavtal.

Då det ofta kan ske snabba förändringar i verksamheter och ombyggnationer av lokaler så kan även behovet av ventilation förändras.
På ett serviceinriktat sätt tillsammans med ett stort kunnande tar vi fram en lösning som sätter kundens behov i fokus. Genom ett gott samarbete med andra yrkesgrupper kan vi ofta erbjuda en helhetslösning som passar just er.

Exempel på uppdrag vi utför

  • OVK besiktningar
  • Luftflödeskontroll och Injustering av ventilationssystem
  • Servicebesök inklusive funktionskontroll och filterbyte
  • Utredningar och behovsanalys
  • Utbyte av ventilationsaggregat
  • Lokalanpassning av ventilationssystem